En bok om Sveriges hemlösa katter

250 SEK

En konstnärlig och berättande gestaltning av tidigare hemlösa katter i Sverige och om de människor som kämpar för att ge dem det liv de är värda. Projektets syfte är att fler ska bli medvetna om problemet och förstå att vi som kattägare har skyldighet att ta bra hand om våra husdjur.

50 SEK per såld bok går till medverkande föreningar och organisationer; Djurens vänner Göteborg, Växjö hemlösa katter och Asimis resa.
112 sidor
Foto, formgivning och text av Hanna Kastl-Lungberg
Utgivare: Hanna Kastl-Lungberg
ISBN: 978-91-639-3809-2
                                                                               
A book about the homeless cats of Sweden
A narrative in reportage format visualizing the life of former homeless cats in Sweden, and the people who fight to give them the life they deserve. The intention with this project is to make people become aware of the problem and understand that we as cat owners are obliged to take good care of our pets.

The book is in Swedish but you're welcome to purchase it just to look at the pictures if you would like to! 
50 SEK (Swedish krona) per sold copy goes to the organizations that participated in the project.

#EnBokOmSverigesHemlösaKatter